Yüksek lisans/Dr. eğitimiyle ilgili çalışmalar kapsamında araştırma yapmak üzere, izin kullanacak öğretim elemanlarının doldurması gereken form:

http://islahiyeiibf.gantep.edu.tr/upload/files/Arastirma%20Izin%20Formu.doc