• 0342 862 13 00 - 01

  İktisat bölümünde yürütülen eğitim ve öğretim programı, iktisat biliminin temel kavramlarını, temel yöntemlerini, temel sorunlarını ve Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeleri bir arada vermektedir. Akademik kadrolaşma iktisat teorisi, iktisat politikası, iktisat tarihi, iktisadi gelişme ve uluslararası iktisat olmak üzere 4 (dört) anabilim dalı esasına göre oluşturulmuştur.
Bölümde izlenen iktisat programı, kuramsal gelişmeler ve farklı iktisadi yaklaşımlar çerçevesinde, ülke ve dünya ekonomisi ile ilgili ekonomik sorunların analizini kapsamaktadır. Derslerde teorik olduğu kadar, uygulamaya ilişkin güncel konular da ele alınmaktadır.