Evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren ve nitelikli bireyler yetiştiren bir fakülte olmaktır.