Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 26/1/2009 tarihli ve 2491, 2492 sayılı yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Fakültemizde aktif olarak İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi bölümleri bulunmakla beraber aktif olmayan Uluslararası İlişkiler bölümü bulunmaktadır.