TDP Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Radiye Funda KARADENİZ

2020-2021 Güz Dönemi TDP Sorumlu Akademisyenler

Dr. Öğr. Üyesi Fahriye YILDIZ (İktisat Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÇOPUROĞLU (İşletme Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cevat YILDIRIM (Kamu Yönetimi Bölümü)