Bölgenin, ülkenin ve dünyanın gereksinim duyduğu yenilikçi, girişimci ve rekabetçi ruha sahip bireyler yetiştirmektir.