2020/2021 Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır...

BAŞVURU KOŞULLARI:

 • Aktif öğrenci olmak, Önlisans, Lisans için 2,20/4,00, Yüksek Lisans ve Doktora için 2,50/4,00, Tıp Fakültesi için 72/100 Genel Not Ortalamasına sahip olmak.
 • Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilerinin henüz transkripti oluşmamışsa bir önceki seviyede aldıkları transkripti kullanabilirler (Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans Transkripti kullanılabilir).
 • Yabancı Dil Sınavından en az 30/100 almış olmak (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 tarihli YDS, YÖKDİL, TOEFL veya GAÜN Erasmus Yabancı Dil Sınavı).

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

 • Akademik Başarı Düzeyi %50
 • Yabancı Dil Seviyesi %50

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Kabul Belgesi (Zorunlu değildir ancak kabul belgesi olan öğrencilere +10 puan verilecektir)
 • Başvuru Formu
 • Kimlik/Pasaport Fotokopisi
 • Güncel Transkript (Barkodlu veya öğrenci işlerinden onaylı ve 2020-2021 bahar dönemi notları görünen transkript belgesi)
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 tarihli YÖKDİL, YDS, TOEFL veya GAÜN Erasmus sınav sonucu kabul edilecektir).
 • Engelli Raporu (Varsa)
 • Şehit veya Gazi yakını olduğunu gösterir belge (Varsa)
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kapsamında Haklarında Korunma, bakım Kararı Alınmış Özel Durumu Gösterir Belge (Varsa)

 (GAÜN sınav sonucu için isminizin olduğu sayfayı bulduktan sonra çıktı alınız altını çiziniz ve başvuru dosyanıza ekleyiniz).

Not 1: Başvuru formunun elektronik olarak doldurulması ve çıktı alındıktan sonra imzalanması ve tarih yazılması gerekir. Eksik veya hatalı başvurular geçersiz sayılır.

 Not 2: Lütfen aşağıdaki afişte belirtilen tarihler içerisinde Erasmus Bölüm Koordinatörünüze başvuru yapınız.

Formlarınızı eksiksiz bir şekilde hazırlayıp şeffaf dosya içerisinde elden veya taranmış bir şekilde e-posta olarak Erasmus Bölüm Koordinatörünüze teslim edebilirsiniz.

"All students who plan to apply to 2020/2021 Erasmus+ Student Mobility are asked to make an application to their departmental coordinators. For more details please visit Erasmus Office or your departmental coordinators."  For your coordinator please go to the link below

http://erasmus.gantep.edu.tr/pages.php?url=koordinatorler-coordinators-16

Not 3: Başvuru ile ilgili seçim ölçütleri ve detaylar için web sitemizdeki 2020 Erasmus Uygulama El Kitapçığını inceleyiniz.

http://erasmus.gantep.edu.tr/upload/files/2020%20Uygulama%20El%20Kitabi.pdf

Not 4: Adım Adım Erasmus Staj Hareketliliği linkimizi inceleyiniz.

http://erasmus.gantep.edu.tr/pages.php?url=adim-adim-erasmus-staji-6

Not 5: Erasmus+ başvurularında belirtilen yabancı dil sınavları dışında herhangi bir sınav sonucu kabul edilmemektedir.

Not 6: Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans, lisansüstü veya doktora öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır.

 

Not 7: Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınması ve bu süre dâhilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda “-10 puan” düşürülür.

Not 8: Staj faliyetinin en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar bitmiş olması gerekir. 

 

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru İlanı için: TIKLAYINIZ

TABLO EL KİTABI

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan7

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi

kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

 

+10 puan8

 Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+ 10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe

katılmama

 

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne

azaltma uygulanır)

 

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde

uygulanır)

 

 

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine

tekrar başvurması halinde uygulanır)

 

-5 puan

Ülkelere göre verilecek olan staj hibe miktarları tablosu

 

Ülke Grupları

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim

(Avro)

Aylık Hibe Staj

(Avro)

 

 

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta,

Portekiz, Yunanistan,

 

 

500

 

 

600

 

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya,

Slovenya, Türkiye

 

 

300

 

 

400

Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe

Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.

Bu kapsamda olan öğrencilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı belgeyi ofisimize başvuruda iletmesi gerekmektedir.

 

Uluslararası İlişkiler Ofisi

 

http://erasmus.gantep.edu.tr/duyuru.php?id=89